Skontaktuj się z nami:

Zajęcia z języka polskiego

Nasza Centrala oferuje skuteczną pomoc w przygotowaniu do egzaminów, sprawdzianów, powtórek materiału na każdym poziomie nauczania (szkoła podstawowa, średnia). Uczymy samodzielnie tworzyć wypowiedzi pisemne i rozwijamy kompetencje językowe. W przystępny sposób przekazujemy wiedzę z zakresu zasad polskiej ortografii i gramatyki. Pomagamy wyrównać braki, ale także zaszczepiamy miłość do polskiej spuścizny literackiej.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonego polonistę. Czas trwania 60 minut. Koszt 60 zł.