Skontaktuj się z nami:

Neurologopedia

Neurologopeda zajmuje się diagnozą i terapią zaburzeń mowy i języka powstałych w wyniku uszkodzeń i dysfunkcji układu nerwowego. Obejmuje opieką małe dzieci z obciążonym okresem ciążowym i okołoporodowym, zespołami genetycznymi oraz ze spektrum autyzmu, a także dzieci z opóźnionym rozwojem mowy. Prowadzi także terapię osób dorosłych, u których występują zaburzenia o podłożu neurologicznym. Terapia neurologopedyczna jest konieczna u dzieci, które mają trudności ze ssaniniem piersi lub butelki. Neurologopeda podejmie wtedy działania terapeutyczne z zakresu wczesnej stymulacji (interwencji). Obejmuje ona dzieci w wieku 0-3 lat, w których w rozwoju psychoruchowym wystąpiły różnorodne zaburzenia lub istnieje uzasadnione podejrzenie możliwości pojawienia się takich zaburzeń. Terapia małych dzieci ma na celu progresję karmienia, a także uzyskanie prawidłowych ruchów i spoczynkowych pozycji fizjologicznych. Jeśli Twoje dziecko ma problemy z jedzeniem, nadmiernie się ślini lub ma problemy z mówieniem (bardzo mało mówi), koniecznie przyjdź do nas na diagnozę!

Zajęcia trwają 50 min i kosztują 80 zł.