Skontaktuj się z nami:

Neurologopedia

Neurologopeda w Ostrowcu Świętokrzyskim

Neurologopeda zajmuje się diagnozą i terapią zaburzeń mowy i języka powstałych w wyniku uszkodzeń i dysfunkcji układu nerwowego.

Kiedy warto rozważyć logopedę w Centrum Ligerek w Ostrowcu?

Obejmuje opieką małe dzieci z obciążonym okresem ciążowym i okołoporodowym, zespołami genetycznymi oraz ze spektrum autyzmu, a także dzieci z opóźnionym rozwojem mowy. Prowadzi także terapię osób dorosłych, u których występują zaburzenia o podłożu neurologicznym. Terapia neurologopedyczna jest konieczna u dzieci, które mają trudności ze ssaniniem piersi lub butelki. Jeśli Twoje dziecko ma problemy z jedzeniem, nadmiernie się ślini lub ma problemy z mówieniem (bardzo mało mówi), koniecznie przyjdź do nas na diagnozę!

Jak wygląda terapia neurologopedyczna w Ligerek w Ostrowcu?

Neurologopeda podejmie wtedy działania terapeutyczne z zakresu wczesnej stymulacji (interwencji). Obejmuje ona dzieci w wieku 0-3 lat, w których w rozwoju psychoruchowym wystąpiły różnorodne zaburzenia lub istnieje uzasadnione podejrzenie możliwości pojawienia się takich zaburzeń. Terapia małych dzieci ma na celu progresję karmienia, a także uzyskanie prawidłowych ruchów i spoczynkowych pozycji fizjologicznych.

Ceny za wizytę u neurologopedy w Ligerek w Ostrowcu

W Centrum terapeutycznym Ligerek w Ostrowcu Świętokrzyskim koszt jednej wizyty u neurologopedy kosztuje 100 zł za przeprowadzenie 60 – minutowych zajęć terapeutycznych.

Więcej informacji można znaleźć w naszym cenniku.

Zapraszamy również do zapoznania się z pomocą logopedy i psychologa dziecięcego w Ligerek.