Skontaktuj się z nami:

Autyzm

Terapia autyzmu w Ostrowcu

Autyzm zaliczany jest do grupy całościowych zaburzeń rozwojowych. Ujawnia się najczęściej w ciągu pierwszych trzech lat życia jako rezultat zaburzenia neurologicznego, które oddziałuje na funkcje pracy mózgu. Warunkiem postawienia diagnozy jest pojawienie się nieprawidłowości w relacjach społecznych, komunikowaniu się oraz w rozwoju funkcjonalnej lub symbolicznej zabawy już przed 3 rokiem życia dziecka.

Czym przejawia się autyzm u dzieci?

Autyzm ma wpływ na wszystkie obszary funkcjonowania dziecka. Powoduje zaburzenia relacji społecznych i kontaktu, trudności z podporządkowaniem się regułom społecznym wynikające z braku ich zrozumienia. Większość dzieci autystycznych jest niemówiąca, nie komunikuje się gestem, ma trudności ze wskazywaniem, naśladowaniem, spełnianiem poleceń. Jeśli dzieci mówią, to są to często jedynie echolalie. Cechuje je brak lub ograniczenie rozumienia pojęć abstrakcyjnych. Dodatkowo obserwuje się u nich zaburzenia zachowania – liczne stereotypie i rytuały, koncentrowanie się na niefunkcjonalnych właściwościach przedmiotów, skrajne formy zaburzeń koncentracji. U niektórych pojawiają się także zachowania agresywne i autoagresywne.

Jak wygląda terapia autyzmu w Ligerek w Ostrowcu Świętokrzyskim?

Terapia dziecka z autyzmem opiera się na trzech podstawowych zasadach:

  • przygotowanie rodziców do pracy z dzieckiem poprzez wyjaśnienie im zachowań dziecka,
  • rozszerzeniu form kontaktu z dzieckiem, przede wszystkim kontaktu fizycznego,
  • stymulacji dziecka do kontaktów społecznych.

Pomagamy również w terapii neurologopedycznej i terapii ręki u dzieci cierpiących na zaburzenia integracji sensorycznej.