Skontaktuj się z nami:

Terapia ręki

Terapia ręki ma na celu  usprawnianie tych funkcji percepcyjno – motorycznych, dzięki którym dziecko osiągnie optymalny poziom w zakresie samoobsługi oraz doskonalenie sprawności manualnej i grafomotoryki. Zajęcia skierowane są do dzieci, które przejawiają niechęć do podejmowania aktywności ruchowej, czynności samoobsługowych i manualnych, jak np. zapinanie guzików, ubieranie się, samodzielne jedzenie. Podczas zajęć terapeuta pracuje nad regulacją napięcia mięśniowego oraz koordynacją wzrokowo-ruchową przy czynnościach wykonywanych pod kontrolą wzroku. Terapia ręki przygotowuje do samodzielnych aktywności przedszkolnych i szkolnych.

Rozpoczęcie terapii poprzedzone jest spotkaniem diagnostycznym. Zajęcia trwają 45 minut i kosztują 60 zł.