Skontaktuj się z nami:

Kroki milowe, czyli pierwsze 36. miesięcy w rozwoju dziecka

 

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi wskazówkami dotyczącymi rozwoju małego dziecka. To bardzo ważne, aby w tym okresie niczego nie przegapić. Jeśli jako Rodzice, mamy jakiekolwiek wątpliwości, czy nasze dziecko prawidłowo się rozwija, warto jak najszybciej skontaktować się ze specjalistą danej dziedziny. Czasem bywa, że Mamy są przewrażliwione i widzą problem tak, gdzie go nie ma. Ale po co później żałować straconych dni, miesięcy czy nawet lat? W rozwoju małego dziecka każdy dzień jest na wagę złota. Im wcześniej, tym lepiej z podjęciem interwencji terapeutycznej.

Spójrzcie, jak to powinno wyglądać:

 • 4.-5. miesiąc życia

DZIECKO

 1. Utrzymuje sztywno głowę podczas noszenia go na rękach.
 2. Wyciąga rączki po przedmiot, potrafi zastosować chwyt dowolny, dzięki czemu przekłada przedmiot z rączki do rączki.
 3. Skupia już wzrok na twarzy osoby, którą widzi i odpowiada uśmiechem na uśmiech.
 4. Potrafi wodzić wzrokiem za przedmiotem, obraca główkę w jego kierunku; śledzi wzrokiem osoby poruszające się.
 5. W pozycji leżenia na brzuchu, skupia wzrok na twarzach i przedmiotach.
 6. Reaguje mimiką na mimikę drugiej osoby.
 7. Dobrze i mocno trzyma zabawki w dłoniach i ogląda je, jednocześnie manipulując nimi.
 8. Reaguje na dźwięki z otoczenia, nieruchomieje gdy usłyszy głośny dźwięk, a także szuka źródła dźwięku poprzez odwracanie ku niemu główki.
 9. Wokalizuje samogłoski i spółgłoski prymarne.
 10. Nie przejawia już odruchów: marszu automatycznego, chwytnego, toniczno-szyjnego i Moro.
 • 6.-7. miesiąc życia

DZIECKO

 1. Obraca się z pleców na brzuch i z brzucha na plecy.
 2. Siedzi samodzielnie (bez podparcia np. poduszką).
 3. Stoi z podparciem.
 4. Potrafi na dłużej skupić się na przedmiotach i ogląda zabawki podczas manipulowania nimi, a także spogląda za zabawką, kiedy ta spadnie ze stołu.
 5. Potrafi już chwytać i manipulować jedną ręką.
 6. “Rozmawia” z dorosłym, powtarzając sylaby otwarte.
 7. Gaworzy samonaśladowczo.
 8. Lękiem reaguje na nieobecność mamy, jest nieufne wobec obcych.
 9. Nie przejawia odruchu Babińskiego.
 • 8.-9. miesiąc życia

DZIECKO

 1. Samodzielnie siada z pozycji leżącej.
 2. Samodzielnie stoi.
 3. Stawia kroki podczas stania z podparciem.
 4. Używa chwytu pęsetowego.
 5. Wodzi wzrokiem za zabawkami wyrzuconymi z łóżeczka.
 6. Zmienia położenie ciała, kiedy chce przyciągnąć do siebie jakąś zabawkę.
 7. Umie zastosować gest wskazywania palcem podczas komunikacji.
 8. Utrzymuje z drugą osobą wspólne pole uwagi.
 9. Naśladuje, powtarza oraz samodzielnie wokalizuje sylaby.
 10. Potrafi już zachowywać się intencjonalnie – płaczem lub gaworzeniem przyciąga uwagę opiekuna.
 • 10.-11. miesiąc życia

DZIECKO

 1. Umie podnieść się z klęku lub czworaków.
 2. Potrafi chodzić, gdy się je prowadzi za dwie rączki.
 3. Ogląda obrazki w książeczce oraz potrafi przewracać w niej kartki.
 4. Potrafi wskazać osoby, przedmioty i obrazki palcem lub wzrokiem.
 5. Naśladuje czynności osoby dorosłej, np. czesanie.
 6. Palcem wskazującym umie pokazać szczegóły, jak np. oko u misia.
 7. Umie wyjmować drobną rzecz z pudełka, a następnie zamykać je.
 8. Potrafi rozpoznać wyrażenia dźwiękonaśladowcze.
 9. Rozumie proste słowa (najczęściej te, o zabarwieniu emocjonalnym).
 10. Chętnie wchodzi w zabawę typu a kuku, kosi-kosi.
 • 12. miesiąc życia

DZIECKO

 1. Próbuje (lub potrafi) samodzielnie chodzić.
 2. Potrafi manipulować w sposób specyficzny, podczas czynności typu trzymanie kredki, łyżki, kontroluje za pomocą wzroku wykonywane czynności.
 3. Rozumie proste polecenia, które poparte są gestem, a także rozpoznaje niektóre nazwy osób, przedmiotów i czynności.
 4. Wypowiada samodzielnie kilka wyrazów (składających się przede wszystkim z sylab prymarnych otwartych).
 5. Potrafi podążać za wzrokiem i wskazaniem.
 6. Zaczyna mieć preferencje dominacji stronnej.
 • 13.-16. miesiąc życia

DZIECKO

 1. Samodzielnie chodzi.
 2. Wykonuje przysiad.
 3. Zaczyna bazgrać (pierwsze próby rysowania), posługuje się nieporadnie łyżką, pije z kubka.
 4. Potrafi zbudować wieżę z dwu klocków.
 5. Wskazuje przedmioty na obrazkach (na polecenie).
 6. Poprzez wyrazy amorficzne i reduplikowane, posługuje się nazwami osób, przedmiotów i kilku czynności.
 7. Potrafi kierować uwagą innych.
 • 17.-20. miesiąc życia

DZIECKO

 1. Wspina się.
 2. Uczy się “gry” na instrumentach.
 3. Przejawia zainteresowanie rówieśnikami.
 4. Rzuca piłką.
 5. Krokiem dostawnym wchodzi po schodach.
 6. Potrafi zbudować wieżę z 4-5 klocków.
 7. Rozbudowuje słownictwo (głównie wypowiedzi jednowyrazowe).
 8. Rozumie już polecenia i zakazy wypowiedziane w formie prostych zdań.
 9. Negatywnie reaguje na rozstanie z mamą.
 • 24. miesiąc życia

DZIECKO

 1. Podejmuje próby samodzielnego rozbierania się.
 2. Potrafi podskakiwać oraz jeździć na trójkołowym rowerku (bądź rowerku biegowym:).
 3. Potrafi z sześciu klocków zbudować wieżę.
 4. Umie odkręcać pokrywki (doskonalenie czynności manualnych).
 5. Potrafi sortować kształty w sorterze.
 6. Umie dobierać części obrazka do całości, a także potrafi wskazać dwa identyczne obrazki.
 7. Wykonuje polecenia typu: przynieś, podaj, połóż.
 8. Próbuje już sukcesywnie łączyć wyrazy, są to początki fleksji.
 9. Zaczyna pojmować odrębność własnej osoby, wchodzi także w interakcje z rówieśnikami.
 • 30. miesiąc życia

DZIECKO

 1. Sprawnie chodzi i biega.
 2. Umiejętnie posługuje się łyżką i pije z kubka.
 3. Potrafi układać figury w konturach.
 4. Potrafi klasyfikować klocki wg koloru, kształtu i wielkości.
 5. Po zaprezentowaniu mu zadania, umie rysować linie poziome i pionowe.
 6. Powtarza melodie.
 7. Skupia uwagę na słuchaniu tekstu wierszyka.
 8. Posługuje się krótkimi zdaniami (2-3 elementowe), stosuje też przyimki.
 9. Chętnie wchodzi w zabawy tematyczne.
 • 36. miesiąc życia

DZIECKO

 1. Potrafi podczas chodzenia pewnie i stabilnie trzymać przedmioty.
 2. Jeździ na rowerku trójkołowym (lub biegowym:).
 3. Potrafi sprawnie rzucać, kopać a nawet łapać piłkę.
 4. Umie bez pomocy wkładać i zdejmować niektóre ubrania.
 5. Potrafi zbudować wieżę z ośmiu elementów.
 6. Usprawnia precyzyjne ruchy rąk, potrafi samodzielnie posługiwać się widelcem.
 7. Potrafi wykonać samodzielnie najważniejsze i podstawowe czynności higieniczne i toaletowe.
 8. Umie naśladować sekwencje.
 9. Potrafi klasyfikować klocki względem kształtu i wielkości (kolor nie ma tu znaczenia).
 10. Po demonstracji, potrafi narysować koło i krzyżyk.
 11. Skupia uwagę na słuchaniu bajki (prozą).
 12. Poprawnie używa reguł gramatycznych.
 13. Chętnie angażuje się w zabawy tematyczne z rówieśnikami.
 14. Wykazuje już dominację stronną (ukształtowana lateralizacja).

Kluczowymi są pierwsze 12. miesięcy życia dziecka. Nie warto czekać, że coś “samo” się naprawi, usprawni, wyprowadzi… Zachęcamy do specjalistycznej konsultacji. Dla dobra Waszych dzieci i Was samych.

Źródło: J. cieszyńska, M. Korendo, Karty diagnozy. 10 etapów rozwoju dziecka od 4. do 36. miesiąca życia