Skontaktuj się z nami:

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna to zajęcia kompensacyjno-korekcyjne dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu. Przeznaczone są także dla dzieci z tzw. „grupy ryzyka dysleksji”. Problemy korygowane są poprzez oddziaływania specjalistyczne o charakterze psychologiczno–pedagogicznym, profilaktycznym i medycznym. Jest to szczególnie ważne na początku kariery szkolnej dziecka. Terapia pedagogiczna ma spowodować pozytywne zmiany w zakresie sfery poznawczej i emocjonalno–motywacyjnej oraz w wiedzy i umiejętnościach dziecka. Celem terapii pedagogicznej jest stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych, eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji oraz wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów.

Zajęcia z terapii pedagogicznej trwają 50 minut. Koszt jednego spotkania wynosi 80 zł.

Więcej informacji można znaleźć w naszym cenniku.