Skontaktuj się z nami:

Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna jest procesem przetwarzania w mózgu informacji odbieranych przez zmysły z naszego ciała oraz otoczenia w celu wykorzystania ich w codziennym życiu. Nieprawidłowości tego procesu objawiają się występowaniem specyficznych problemów z kontrolą, zgraniem i efektywnym wykorzystaniem swoich mięśni. Dzieci, kiedy mają problemy ze skoordynowaniem grup większych mięśni (duża motoryka) i/lub małych mięśni (mała motoryka), napotykają problemy z bieganiem, wspinaniem się, wiązaniem, zapinaniem ubrań, czy kolorowaniem. Przy zaburzeniach integracji sensorycznej reakcja dziecka może być nadmierna lub osłabiona względem bodźca, który ją wywołał, co objawia się w specyficznym zachowaniu np. zatykaniu uszu, głośnym mówieniu, unikaniu zabaw na karuzeli lub w piaskownicy. Dziecko z deficytami w obszarze SI może unikać ubrań o drażniących je fakturach, może przejawiać drażliwość na metki lub czynności pielęgnacyjne. Aby przeprowadzić skuteczną terapię nieprawidłowości tego procesu, potrzebna jest specjalistyczna sala, wyposażona w sprzęty i pomoce działające na zmysły. Dlatego też w terapii SI wykorzystuje się huśtawki terapeutyczne, drabinki, piłki oraz akcesoria o różnych fakturach czy zapachach.

Rozpoczęcie terapii poprzedzają trzy spotkania diagnostyczne. Dwa pierwsze to zajęcia z dzieckiem, podczas których terapeuta bada reakcje dziecka na bodźce, ocenia stopień rozwoju oraz potrzeby terapeutyczne dziecka. Na trzecim spotkaniu terapeuta przedstawia rodzicom wyniki diagnozy oraz omawia ją. Zajęcia trwają 50 minut i kosztują 90 zł.